Завідувач кафедри:Міщук Галина Юріївна h.y.mischuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Костюкевич Аліна Миколаївна a.m.kostiukevych@nuwm.edu.uaВикладач: Самолюк Н.М.

Група: УПЕПм-51, УПЕПн-51м, УПЕПз-61м

Викладач: Рощик І.А.

Група: 

Викладач: Костюкевич А.М.

Група: УПЕП.БА-11

Викладач: Мазур Н.О.

Групи: УПЕП-41, УПЕП-21інт
Лектор: Юрчик Г.М.

Група: УПЕП.ЕК-11

Викладач: Костюкевич А. М.

Група: ІБАС-21

Викладач: Юрчик Г. М.

Групи: УПЕП-21, БА-21
Викладач: Юрчик Г.М.

Групи: УПЕП-31, УПЕП-21інт
Викладач: Олійник О.О.

Групи: УПЕПм-51, УПЕПн-51, ІТБ-51м, МАР-51м, ПУА-51м, ПВШ-51м,ПТБДм-51, УПм-51, УФБм-51, ФІНм-51,ОіОм-51, МОіАм-51, БАм-51м
Викладач: Міщук Г.Ю.

Група: УПЕПм-51, БАм-51