Завідувач кафедри:Мельник Леонід Васильович l.v.melnyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Тарасюк Валентина Дмитрівна v.d.tarasiuk@nuwm.edu.uaВикладач: Кондрацька Н. М.

Група: ФІНм-61

Ступінь вищої освіти: другий (магістерський);
Освітня програма (Спеціальність): Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа, страхування"
Шифр за ОП: ПП 8;
Рік навчання, семестр: 1 рік, 1 семестр;

Мета та цілі ОК: Даний курс орієнтований на опанування студентами сучасних фінансових технологій та інструментів фінансового інжинірингу.
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання сучасних фінансових
технологій, впровадження фінансових інновацій та інструментів фінансового інжинірингу.
Використовуються такі методи викладання та технології: проблемна лекція, тренінги, аналіз конкретних ситуацій (case study); навчальна дискусія,
обговорення, презентації, та інші. 

Викладач: Кондрацька Н.М. Група: ФІН-41, 21інт.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма (Спеціальність): "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (Бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування";
Шифр за ОП: ПП7;
Рік навчання, семестр: 4 рік, 2 семестр;

Мета та цілі ОК:Даний курс орієнтований на формування у студентів сучасного
наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань щодо використання сучасних технологій у різних видах бізнес
комунікацій.
Метою вивчення дисципліни є підготовка досвідчених, висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, що
володіють усім комплексом спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок для успішних

Лектор: Мельник Л. М.,  Групи: ФІНм-51. ФІНз-61м

Викладач: Шило Ж. С., група ФІН-21

Лектор: Кондрацька Н.М. Групи: ЕП(BTEA)-2