Викладач: Швець О. М.  ЗГБ-39

Метою викладання дисципліни «Основи безоплатної правової допомоги в Україні» є формування знань про систему забезпечення конституційного права громадянина на безоплатну правову допомогу в Україні.

Викладач: Швець О.М.

Метою викладання дисципліни «Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно» є доповнення системи знань кваліфікованого спеціаліста знаннями та практичними навичками щодо реєстрації права власності та інших похідних від нього прав  на нерухоме майно у Державних реєстрах.

Викладач: Швець О. М.

Метою викладання дисципліни «Земельно-правовий процес» є формування системи знань щодо процесуальної діяльності субєктів земельних відносин. 

Зокрема, у процесі вивчення дисципліни розглядаються питання реалізації права власності на землю, право оренди земельної ділянки та захист прав орендодавця, вирішення земельних спорів тощо.

Важливим аспектом практичної складової дисципліни є ознайомлення із правовстановлюючими документами на землю та складання процесуальних документів, що супроводжують певні процеси.
Лектор: Гришко В.І., гр. 

Викладач: Гришко В.І.

Група: ЗГБ-42

Метою викладання навчальної дисципліни "Основи приватної детективної діяльності" є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, отримання ними необхідного рівня знань, вмінь і навичок з організація приватної детективної (розшукової) діяльності в сучасних умовах.

Викладач: Міщук І.В. 

Група: ЗГБ-6