Викладач: Гришко В.І.

Мета: формувати у здобувачів освіти необхідні компетентності щодо запобігання та протидії проявів насильства, навчити аналізувати нормативно-правову базу з питань  запобігання та протидії проявів насильства, проєкти документів, розвивати уміння працювати у команді, вирішувати складні професійні задачі

Викладач: Водоп'ян Т.В.

Викладач: Водоп'ян Т.В.

Викладач: Водоп'ян Т.В.

Викладач: Водоп'ян Т.В.

Викладач: Швець О. М.  

Група: ЗГМ-10

Метою викладання дисципліни «Основи безоплатної правової допомоги в Україні» є формування знань про систему забезпечення конституційного права громадянина на безоплатну правову допомогу в Україні.

Викладач: Швець О. М.

ЗГБ-22

Метою викладання дисципліни «Земельно-правовий процес» є формування системи знань щодо процесуальної діяльності субєктів земельних відносин. 

Зокрема, у процесі вивчення дисципліни розглядаються питання реалізації права власності на землю, право оренди земельної ділянки та захист прав орендодавця, вирішення земельних спорів тощо.

Важливим аспектом практичної складової дисципліни є ознайомлення із правовстановлюючими документами на землю та складання процесуальних документів, що супроводжують певні процеси.

Лектор: Гришко В.І.

ЗГБ-54

Метою і завданням навчальної є опанування теоретичних та практичних проблем спадкових правовідносин, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства, міжнародних договорів та судової практики у цій сфері.

Завдання – аналіз актів цивільного законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

Викладач: Гришко В.І.

ЗГБ-51

Метою викладання навчальної дисципліни "Основи приватної детективної діяльності" є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, отримання ними необхідного рівня знань, вмінь і навичок з організація приватної детективної (розшукової) діяльності в сучасних умовах.

Викладач: Міщук І.В. 

ЗГБ-86

Викладач: Міщук І.В.

ЗГБ-77