Метою викладання спецкурсу у вищій школі є підготовка інтелігентних, високоосвічених, здорових, гармонійно розвинених, компетентних у вибраній спеціальності фахівців з високою творчою і громадською позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці і захисту інтересів української держави.

Професійно-прикладна підготовка студентів здійснюється в залежності від завдань професійної підготовки, яка, крім завдань загальнофізичної спрямованості, включає розвиток професійно важливих якостей, засвоєння засобів і методів збереження і підтримання рівня здоров’я, вправ для профілактики професійних захворювань, відновлення і реабілітацію після перенесених захворювань, тобто вправи і методи, які спрямовані на формування професійної психофізичної готовності випускника.

Під професійною психофізичною готовністю розуміється наявність необхідних резервних фізичних і функціональних можливостей організму для своєчасної адаптації до умов виробничої діяльності та зовнішнього середовища, що швидко змінюється.

Викладач: Сталоверова Г.В. 

Викладач: Нестерчук Н.Є.