Національний університет водного господарства та природокористування на підставі Угоди про співробітництво між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України – заклад вищої освіти, що має право дя проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, і здійснює видачу кваліфікаційних атестатів встановленого зразка на підставі Законів України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про вищу освіту», «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».