Навчальна дисципліни "Філософія мови та культура спілкування" спрямована на ознайомлення аспірантів з  культурно-історичним розвитком і сучасним змістом мовознавчих та комунікативних проблем через освоєння відповідних лінгвофілософських знань, формування навиків аналізу текстів й високої методологічної культури  спілкування, усного та письмового мовлення, прилучення до гуманістичного  змісту філософського світогляду.