Завідувач кафедри: 
Менеджер: Будз Олена Петрівна   o.p.budz@nuwm.edu.uaВикладач_Криницька М.В._Г-21
Викладач: Мельничук В.Г.
Групи: Г-41 (1 семестр)
Перший семестр
Викладач: Мельничук В.Г.
Групи: Г-31 (2 семестр)

Другий семестр

Викладач:  Мельничук В.Г. 

Група Г-41

Викладач: Басюк Т.О.

Група ГФ-41

Регіональна економічна i соціальна географія світу є складовою соціально-економічної географії, це наука про закономірності територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації життя людей у конкретних регіонах та країнах світу. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна суспільно-географічна картина світу, що включає в себе об’єкти  сучасної політичної карти світу та окремих регіонів, системи розселення та просторової організації економічної діяльності в окремих регіонах і країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних та економічних аспектів. Зміст курсу орієнтує студентів на розмаїття джерел інформації з питань дисципліни, озброєння їх методичним апаратом суспільно-географічних краєзнавчих та регіонознавчих досліджень.

Викладач: Гопчак І. В.

Група ГФ-41

Лектор: Холоденко В.С., Групи: Г-21, ГФ-11

Лектор: Холоденко В.С., Група: ГФ-31

Викладач: Холоденко В. С.  Група: ГФ-21

Лектор: Басюк Т.О.,  Групи: ГФ-31