Основи безоплатної правової допомоги в Україні
Швець Оксана Михайлівна

Основи безоплатної правової допомоги в Україні

Викладач: Швець О. М.

Метою викладання дисципліни «Основи безоплатної правової допомоги в Україні» є формування знань про систему забезпечення конституційного права громадянина на безоплатну правову допомогу в Україні.


Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
Швець Оксана Михайлівна

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

Викладач: Швець О.М.

Метою викладання дисципліни «Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно» є доповнення системи знань кваліфікованого спеціаліста знаннями та практичними навичками щодо реєстрації права власності та інших похідних від нього прав  на нерухоме майно у Державних реєстрах.
Земельно-правовий процес
Швець Оксана Михайлівна

Земельно-правовий процес

Викладач: Швець О. М.

Метою викладання дисципліни «Земельно-правовий процес» є формування системи знань щодо процесуальної діяльності субєктів земельних відносин. 

Зокрема, у процесі вивчення дисципліни розглядаються питання реалізації права власності на землю, право оренди земельної ділянки та захист прав орендодавця, вирішення земельних спорів тощо.

Важливим аспектом практичної складової дисципліни є ознайомлення із правовстановлюючими документами на землю та складання процесуальних документів, що супроводжують певні процеси.
Основи приватної детективної діяльності
Гришко Вікторія Іванівна

Основи приватної детективної діяльності

Метою викладання навчальної дисципліни "Основи приватної детективної діяльності" є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, отримання ними необхідного рівня знань, вмінь і навичок з організація приватної детективної (розшукової) діяльності в сучасних умовах.


Основи спадкового права України
Гришко Вікторія ІванівнаПодвірна Олена Владиславівна

Основи спадкового права України

Лектор: Гришко В.І., гр. ЗГБ-49